Vad är Nationella Cannabisnätverket?

Nätverket är ett rikstäckande nätverk för behandlare som i sitt arbete med personer med cannabismissbruk eller cannabisberoende använder HAP-metoden (HaschAvvänjningsProgram, Lundqvist/Ericsson). Behandlingsmottagningar eller behandlingsgrupper från både landsting och kommun deltar. Vi finns från Lund i söder till Kiruna i Norr. Nätverket startade 2000.

Tanke och syfte

  • att utbyta praktiska och kliniska erfarenheter mellan behandlare/behandlingsenheter som arbetar med HAP
  • via metod- och kompetensutveckling säkerställa kvalitén i behandlingsarbetet för de som arbetar med denna typ av behandling
  • initiera och påverka så att fler program startar i landet
  • samordna utvärdering

Länk till videoklipp där Ann-Sofie Johansson presenterar Cannabisnätverket


Medlemskap

Ett krav för medlemskap är att att man arbetar med eller står i begrepp att börja med behandlingsarbete baserat på HAP och vill ta del av och dela med sig av erfarenheter utifrån det arbetet. Tryck här för att ansöka om medlemskap i nätverket.

För att komma åt material från nätverkets träffar behöver du vara inloggad som medlem.

Har ni problem med inloggningen på nätverkssidan kontakta Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se

 


Nätverkskonfere​nser

Nätverket har sedan starten år 2000 anordnat 20 årliga nationella nätverkskonferenser. Konferenserna har har vänt sig till medlemmar i nätverket och bygger på att deltagarna delar med sig av sina kliniska erfarenheter av behandlingsarbete. För att se inbjudan och program till dessa konferenser behöver du vara inloggad som medlem på nätverkets sida. Årets nätverkskonferens arrangeras av Göteborg den 15-16 september.


Kurser, konferenser och utbildningsmaterial

Nationella cannabisnätverket anordnar tre konferenser under 2012–2013 med stöd av Statens folkhälsoinstitut. 1 juni 2012,  12 oktober 2012 och 1 februari 2013 Konferenserna vänder sig till personal inom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, polis, kriminalvård och institutionsvård. Dessutom vänder sig konferenserna till ideella organisationer, förtroendevalda och självfallet också till föräldrar.

Tryck här för att se eller ladda ner presentationer från konferenserna.


Filmer

Cannabisnätverket har sammanställt nio stycken föreläsarfilmer på temat cannabis. I filmerna berör föreläsarna en rad olika aspekter utifrån sina olika specialområden. Syftet är att skapa ett brett kunskaps- och faktaunderlag för de som själv arbetar med dessa frågor i sin vardag.

Filmerna kan användas i utbildningssyfte:
- som underlag för en studiecirkel (titta på filmerna, läs relevant litteratur, diskutera).
- som en del i en utbildning, där någon del eller en hel film visas i samband med annan info.
- som ett underlag för dig som ska utbilda för att själv få bra underlag för en egen presentation.

Filmerna finns nu tillgängliga via internet. Tryck här för att anmäla ditt intresse för att få tillgång till filmerna via internet eller på USB.


Utbildare i Haschavvänjningsprogrammet

Fördelat över 17 län från norr till söder i Sverige finns idag utbildare som certifierats via SKL/Kunskap till praktik för att utföra Hap-utbildningar i cannabisnätverkets regi. 

Vår målsättning är att alla län ska ha en utbildare i Hap och cannabisfrågor, samt att vi ska ha flera personer att fördela utbildningarna på vid behov.

Utbildningen i Hap efterfrågas återkommande, kurserna är mycket uppskattade varhelst de genomförs. Nedan finner du kontaktuppgifter till utbildare nära dig samt en förteckning över kommande Haputbildningar. Utbildarna kan också ofta hjälpa till med mer allmän information om cannabis till olika målgrupper eller veta vem som kan vara lämplig. 

Utbildarna län för län (pdf) - Kommande Hap utbildningar