Nationella konferenser

Konferens i Stockholm 25 april, 2017

Åhörarkopior av presentationerna finns på Cannabisnätverkets nya hemsida här: http://cannabisnatverket.se/blog/presentationer-fr%C3%A5n-konferensen-i-stockholm-25-april-2017 

 

Konferens om CANNABIS - risker och åtgärder mars 2016

Nätverket är ett rikstäckande nätverk för behandlare som arbetar med cannabisbehandling. Några frågeställningar som besvaras på konferensen: 

 • Hur förekommande är cannabisanvändningen nationellt och internationellt?
 • Vilka risker för skador finns vid cannabisanvändning?
 • Finns det ett samband mellan cannabisanvändning och psykiatriska sjukdomar?
 • Erfarenheter av behandling mot cannabismissbruk och
 • Vad visar aktuell forskning?
 • Vilka är resultaten av legaliseringen i Colorado, USA?

Utöver svar på ovanstående frågor presenterades även det nationella nätverket för cannabisbehandlare.

Presentationer (pdf öppnas i eget fönster):

 

Konferens om CANNABIS - risker och åtgärder, februari 2015

Inbjudare var Nationella Cannabisnätverket. Nätverket. Några frågeställningar som behandlades på konferensen:

 • Hur förekommande är cannabisanvändningen nationellt och internationellt?
 • Vilka risker för skador finns vid cannabisanvändning?
 • Finns det ett samband mellan cannabisanvändning och psykiatriska sjukdomar?
 • Erfarenheter av behandling mot cannabismissbruk
 • Vad visar aktuell forskning?
 • Vad sägs i legaliseringsdebatten?
 • Presentation av det nationella nätverket för cannabisbehandlare.

Presentationer (pdf öppnas i eget fönster):

Cannabisprogram för ungdomar(CPU) - Karin Patriksson & Annica Krohn Vikström
Haschavvänjningsprogrammet (HAP) – en specialiserad metod för behandling - Thomas Lundqvist
 

Nu vet vi mer! - Nationell konferens 28-29 november 2013

Statens folkhälsoinstitut arrangerade i samarbete med CAN och Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland en konferens om cannabis den 28-29 nov på Norra Latin i Stockholm. Läs dokumentation från konferensen här (pdf)

Presentationer från Nationella konferensen om cannabis 1 februari 2013:

Cannabismissbrukets utbredning i Sverige och i övriga Europa - Ulf Guttormsson, forskningssekreterare, CAN

Skador av hasch och marijuana – en aktuell forskningsöversikt - Jan Ramström, överläkare

En kritisk analys av debatten om att legalisera cannabis - Pelle Olsson, journalist och författare

Cannabis och belöningssystemet - Maria Ellgren, med.dr i experimentell neurovetenskap

Marijuanarökning som medicin - Kerstin Käll, med.dr och överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

Behandling av ungdomar och vuxna – erfarenheter av behandlingsarbete - Lena Bergens, socionom, Ex – it HAP, Borlänge kommun

 

Presentationer från Nationella konferensen om cannabis 12 oktober 2012:

8 myter om cannabis - Pelle Olsson (pdf)

Cannabis och psykoser - Peter Allebeck (pdf)

Cannabis och hjärnans belöningssystem - Maria Ellgren (pdf)

Behandlingsarbete Ex-it - Lena Bergens (pdf)

Marijuanarökning som medicin - Kerstin Käll (pdf)

Skador av hasch och marijuana - JanRamström (pdf)

 

Presentationer från Nationella konferensen om cannabis 1 juni 2012: