Kunskapskällar'n

Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vi undervisar/föreläser för personal i Göteborg som i sitt arbete har behov av kunskap på vårt område. Vi genomför också kartläggningar, ex skolelevers drogvanor, kartläggning av tungt narkotikamissbruk mm. Göteborgsdelen av Trestad2, storstädernas satsning mot cannabis är organiserad hos Kunskapskällar'n, vilket gör att vi nu storsatsar på utbildningar om cannabis.
Address: 
Kunskapskällar'n, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
Gårdavägen 2
400 60 Göteborg
Sverige
Telefon: 
031-367 91 09