Behandlingsenheten för personer med missbruks- och beroendeproblematik Halmstad

Om du har problem med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika kan du få hjälp av behandlingsenheten. Även du som är anhörig kan få stöd.
Address: 
Halmstad kommun
Stationsgatan 48
30105 Halmstad
Sverige
Telefon: 
035-13 82 40.