Mini Maria Gotland

MiniMaria Gotland är en öppenvårdsmottagning för unga som har bekymmer med alkohol eller droger. Målgruppen är barn och unga upp till och med 24 år och deras anhöriga. miniMaria är ett samarbete mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. På miniMaria arbetar tre behandlare, anställda av socialtjänsten och en sjuksköterska och en läkare, anställda av hälso- och sjukvården. Vi erbjuder: • Information och rådgivning • Missbruksbedömning, där även screening av samsjuklighet ingår • Motivationssamtal • Cannabisprogram • Återfallsprevention • Familjesamtal/Familjebehandling • Föräldragrupp Hur kommer man i kontakt med miniMaria • Via socialtjänsten eller remiss från hälso- och sjukvården • Familjen kan själv ta kontakt med MiniMaria. Är den unge över 18 år kan hen själv ta kontakt.
Address: 
Socialtjänsten/ hälso-och sjukvården, Region Gotland
Neptungatan 6
621 40 Visby
Sverige
Telefon: 
0498 204600