Resursenheten, öppenvård barn och ungdom Köping

Öppenvård, mot ungdomar och deras familjer som kommer i kontakt med droger, eget missbruk, andras missbruk. – HAP, CRA, FFT, Drogmottagning etc.
Address: 
Köpings kommun, Social och arbetsmarknad
Nibblesbackev 17
73152 Köping
Sverige
Telefon: 
0221-25000