Resursforum Trollhättans Stad / Hemmalaget

• Hemmalaget arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att arbetet kan se helt olika ut beroende på individens resurser, behov och förmåga till förändring. Ofta sker detta i samarbete med de resurser som finns så väl inom kommunen som utom. Då vi har ett stort mandat att agera och arbeta övergripande samt som mest 16 ungdomar/unga vuxna att förhålla oss till, ger detta utrymme för det intensiva arbete som behövs och förväntas • Hemmalaget erbjuder psykosocialt stöd och behandling till ungdomar som matchar målgruppen. Framgångsfaktorer innefattar möjligheten till intensivt stöd för ungdomen och dess familj, med en hög tillgänglighet dagtid, kvällstid och helger samt en flexibilitet att möta upp familjen i akuta situationer. Detta ger möjligheten att följa och stötta processen i och till förändring på ett dynamiskt sätt. • I behandlingsarbetet ingår även kortspår som är en tidig insats med syfte att informera och utbilda ungdomar och föräldrar kring cannabis. Detta görs genom en serie på fem samtal, där varje samtal har ett tydligt tema, samt drogtest.
Address: 
Trollhättans Stad
Strömgatan 9
461 29 Trollhättan
Sverige
Telefon: 
0520-49 53 58